od: 2013-04-11
suma odsłon: 218786
ostatnia edycja treści:
2023-03-06 11:56:51

Organ założycielski

UCHWAŁA Nr XXVI/294/09 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.), art. 20 oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), art. 18 ust.2, pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje:
§ 1.1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
2. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku zostanie przekazane w zarząd następujące mienie:
1) hala sportowa - położona na działce nr 2722/2 przy ul. Lipnowskiej 37 (KW WL1A/00004878/8);
2) boisko wielofunkcyjne - położone na działce nr 2722/1 przy ul. Wojska Polskiego 37 (KW WL1A/00004878/8);
3) stadion - położony na działce nr 105/4 przy ul. Sportowej 2 (KW 11587);
4) hotelik - położony na działce nr 105/5 przy ul. Tężniowej 6 (KW 11587);
5) kompleks boisk Orlik - położony na działce nr 195/4 przy ul. Kopernika 18 (KW 22839);
6) korty - położone na działce nr 176/9 przy ul. Traugutta 1 (KW 22887).
§ 2. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

utworzono: 2013-04-16 08:09 przez: Maciej Wzięch
wyedytowano: 2013-04-30 13:07 przez: Maciej Wzięch 
aktywne od dnia: 2013-04-16 08:09
ilość odsłon podstrony: 2901
repozytorium zmian
drukuj