od: 2013-04-11
suma odsłon: 218772
ostatnia edycja treści:
2023-03-06 11:56:51

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania OSiR jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Ciechocinek z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz administrowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oddanymi OSiR do użytkowania i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w tym zakresie.
OSiR realizuje zadania określone  w szczególności poprzez:
1) świadczenie wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji;
2) udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej i turystycznej oraz powierzchni reklamowej na terenie tej bazy;
3) inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta;
4) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych;
5) zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi;
6) koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych;
6) zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi;
7) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR;
8) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR;
9) udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych;
10) właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych;
11) promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych;
12) umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej;
13) udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.
Zasady i tryb korzystania z obiektów administrowanych przez OSiR określają regulaminy ustalane przez Radę Miejską.

 

utworzono: 2013-04-16 08:08 przez: Maciej Wzięch
wyedytowano: 2013-04-30 13:15 przez: Maciej Wzięch 
aktywne od dnia: 2013-04-16 08:07
ilość odsłon podstrony: 2603
repozytorium zmian
drukuj